संपर्क करें

परमहंस पाल महाविद्यालय :

Gurli Sabya, Siswa Bazar, Mahrajganj, Uttar Pradesh 273153

Email:

paramhanspaldegreecollege@gmail.com

Call:

+91 9580568437

Copyright © 2022 परमहंस पाल महाविद्यालय